Nasza produkcja

PRACOWNIE JĘZYKOWE - AUDYTOR LAB

System tłumaczeń symultanicznych - Audytor Lab


+ Symulacja warunków pracy zawodowego tłumacza
+ Prowadzenie różnorodnych form treningu
+ Dynamiczne, atrakcyjne zajęcia językowe
 

Jedyna taka, idealna dla uczelni!

System do nauki tłumaczy symultanicznych Audytor LAB firmy MENTOR to jedyne na rynku, nowatorskie rozwiązanie stosowane na wydziałach filologicznych, na kierunku translatorystyka. Umożliwia naukę tłumaczeń wielojęzycznych w wielu konfiguracjach.

Celem systemu jest wspomaganie nauczania przyszłych tłumaczy ustnych poprzez symulację rzeczywistych warunków pracy podczas konferencji - w kabinie, przy rzeczywistym pulpicie tłumacza.

Dobór urządzeń do treningu tłumaczeń wymaga starannej analizy specyfiki zajęć oraz planowanego zakresu ćwiczeń. Dostosowanie funkcjonalności sprzętu do indywidualnych wymagań instruktora to zadanie trudne ale niezwykle istotne. Modułowa konstrukcja systemu dystrybucji tłumaczeń umożliwia dowolną konfigurację i rozbudowę, co pozwala na realizację różnorodnych form treningu, oszczędność czasu i wysoką skuteczność nauczania.

Trening tłumaczy można przeprowadzać na wiele sposobów, stosując symulację sali konferencyjnej, dołączając do systemu klasę językową itp. Dzięki tej konsolidacji mamy możliwość jednoczesnego nauczania fonetyki i tłumaczeń z możliwością egzaminowania studentów. System umożliwia jednoczesny zapis tłumaczeń wszystkich studentów oraz późniejsze ich odtworzenie.

Podstawowy zestaw Audytor LAB składa się ze sterowanych mikroprocesorem pulpitów tłumaczy w kabinach, jednostki centralnej – sterującej, rejestratora wielościeżkowego i komputera PC z oprogramowaniem zarządzającym wykładowcy. Rozszerzeniem zestawu mogą być cyfrowe promienniki podczerwieni lub nadajniki radiowe – przekazujące zdalnie kanały językowe do odbiorników użytkowników. Audytor LAB współpracuje także z dowolnymi systemami konferencyjnymi, np. Deputy lub Delegat L.

Do systemu można dołączyć dowolne źródła sygnału audio jak odtwarzacze DVD/CD, magnetofony, rejestratory elektroniczne, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe.

System Audytor LAB jest urządzeniem stacjonarnym, instalowanym w sali wykładowej, którego zadaniem jest komutacja kanałów audio między wykładowcą, studentami i urządzeniami dodatkowymi oraz ich rejestracja. System pracuje przewodowo, z opcjonalną możliwością rozszerzenia pracy o bezprzewodową - na falach radiowych lub podczerwieni.


Najczęściej stosowane konfiguracje Audytor LAB z innymi systemami to:

 
Audytor LAB
System złożony z kabin tłumaczy (maks. 12 dwuosobowych kabin) i stanowiska lektorskiego. Lektor wyposażony w komputer z oprogramowaniem Audytor LAB (i innym sprzętem AV), może wysyłać do studentów oryginalny materiał Audio (źródło A, B lub C) i odsłuchiwać tłumaczeń studentów. Funkcja SCAN pozwala na podsłuch kolejno każdego studenta w wyznaczonym przedziale czasowym. Lektor może szkolić również z tłumaczenia pośredniego, rejestrować tłumaczenia do późniejszej weryfikacji a dzięki funkcji Dialog natychmiast korygować błędy.


 
Audytor LAB + laboratorium językowe MENTOR PC
W sali wyposażonej jednocześnie w stanowiska do nauki języka i kilka kabin tłumaczy (np. 2) lektor może np. prowadzić zajęcia z fonetyki a równolegle może odbywać się trening tłumaczy. Ćwiczenia odbywające się w części laboratoryjnej mogą posłużyć za materiał do tłumaczeń studentom w kabinach. Kabiny doskonale sprawdzają się do prowadzenia egzaminów, testów ustnych i korepetycji w trakcie trwania zajęć.


 
Audytor LAB + system konferencyjny Delegat
Symulacja rzeczywistych warunków panujących na sali konferencyjnej gdzie uczestnicy korzystają z pulpitów mikrofonowych to idealne warunki do prowadzenia szkoleń z tłumaczeń symultanicznych. Studenci będący na Sali mogą prowadzić dyskusje naprzemiennie w różnych językach co będzie dobrym materiałem ćwiczeniowym dla osób w kabinach.


 
Audytor LAB + system konf. Delegat i bezprzewodowy system tłumaczeń symultanicznych
Zastosowane tu systemy pozorują realną atmosferę panującą na Sali kongresowej. Zakres zadań jest podobny jak w wersji 3 ale dodatkowo studenci mają możliwość odsłuchu tłumaczeń kolegów, co daje im możliwość oceny odbioru tłumaczonych treści pod względem technicznym. Studenci filologii jako „uczestnicy konferencji” mogą poznać i doświadczyć błędów popełnianych przez uczących się tłumaczy, co ułatwi im wykluczenie tych niedociągnięć. Ważna i cenna jest też możliwość odsłuchu własnego tłumaczenia wcześniej nagranego przez lektora.


Zaufali nam: