Nasza produkcja

SYSTEMY KONFERENCYJNE

Systemy konferencyjne
+ wsparcie w utrzymaniu porządku zebrania
+ podwyższenie komfortu pracy uczestników
+ zapewnienie archiwizacji dyskusji
Dyskusje, debaty, obrady to wydarzenia, których scenariusz może przybrać nieoczekiwany przebieg. Dlatego coraz częściej organizatorzy zebrań korzystają z profesjonalnych systemów konferencyjnych.

Konferencje, zebrania rady miasta, powiatu, obrady sejmików, rad uczelni wymagają przygotowania scenariusza zebrania, opracowania strategii i harmonogramu przebiegu dyskusji. Nieodzownym instrumentem wspomagającym przewodniczącego konferencji w jej organizacji i zarządzaniu jest system konferencyjny.

System konferencyjny zapewnia:
  • efektywną komunikację między uczestnikami zebrania w zależności od ustawionego trybu pracy systemu, uczestnicy mogą właczać się do dyskusji lub zgłaszać gotowość do zabrania głosu, oczekując na zezwolenie (aktywowanie mikrofonu) od przewodniczącego;
  • sprawne prowadzenie spotkań panowanie nad porządkiem obrad to atut w ręce przewodniczącego, do dyspozycji ma takie narzędzia jak blokada mikrofonów, aktywacja każdego mikrofonu przez przewodniczącego, itp.
  • ustalanie kolejki i czasu przemówień funkcja w bardziej zaawansowanych systemach, umożliwia zaplanowanie i konsekwentne prowadzenie spotkania wg ustalonego schematu;
  • rejestracje przebiegu spotkania - nagrania audio a nawet video są cennym materiałem służącym do sporządzenia protokołu;
  • równomierne pokrycie sali dźwiękiem i zrozumiałość mowy ważna zaleta systemów z głośnikami wbudowanymi w pulpity,
  • dowolna i szybka konfiguracja dotyczy przede wszystkim systemów bezprzewodowych, z których w parę minut można uruchomić system w dowolnej sali.
Zaufali nam: