Nasza produkcja

SYSTEMY KONFERENCYJNE - DEPUTY

System konferencyjny z głosowaniem - Deputy

+ Zarządzanie poprzez program Deputy
sterowanie za pomocą komputera pozwala na realizację wielu użytecznych funkcji
+ Proste i szybkie przygotowanie głosowań
import danych z Excela do programu Deputy wyraźnie ułatwia procedurę przygotowań
+ Identyfikacja uczestnika kartą elektroniczną
możliwość zapisania uprawnień do głosowań oraz ilość akcji, głosów
DEPUTY to nowoczesny, mikroprocesorowy system nagłośnienia i rejestracji obrad ze wspomaganiem głosowania. System naszej produkcji, w pełni krajowy, przystosowany do wspomagania dyskusji podczas zebrań i walnych zgromadzeń. Może obsłużyć dowolną liczbę uczestników. Połączenia przewodowe gwarantują stabilność i niezawodność systemu. Atutem tego rozwiązania jest tajność głosowań- bez możliwości ingerencji w wyniki.

W porównaniu do systemów konferencyjnych dostępnych na rynku wyróżnia się sterowaniem za pomocą oprogramowania Deputy, charakteryzującego się najwyższą funkcjonalnością. Spełnia nie tylko standardowe zadania systemu konferencyjnego z głosowaniem. Wyposażony jest bowiem w niekonwencjonalne funkcje usprawniające pracę przewodniczącego i dyscyplinujące zebranych. Ułatwia utrzymanie porządku zebrania- umożliwia wyłączenie oraz blokadę mikrofonów delegatów. Automatycznie tworząca się kolejka osób zgłaszających się do wypowiedzi może być dowolnie konfigurowana przez prowadzącego. Może on selekcjonować przedmówców, ustalić im czas wypowiedzi i przydzielić zdalnie głos w dowolnym momencie. Wyjątkową funkcją tego systemu jest możliwość ustawienia dwóch kolejek- standardowej i ad-vocem. Dodatkowo przewodniczący ma możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach.
Identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych daje możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań jawnych.

System obsługuje najważniejsze typy głosowań, przez co znajduje zastosowanie w urzędach i na uczelniach. Mając do dyspozycji możliwości programu DEPUTY prowadzący może szybko i bezproblemowo wprowadzić listę głosowań, przygotowaną wcześniej w pliku Excel. Raporty tworzone są automatycznie z nadaniem tematu i czasu przeprowadzonego referendum. System archiwizuje te dane z możliwością importu do plików pakietu Office. Praktycznym rozwiązaniem są dwa ekrany- roboczy dla przewodniczącego i drugi dla uczestników, prezentujący wyniki wyborów, przedstawiane na ekranie czy telewizorze.
Istotną cechą jest cyfrowa rejestracja dźwięku – plik audio jest zapisany na rejestratorze. System ma możliwość podłączenia różnych urządzeń Użytkownika np. rejestratory, nagłośnienie zewnętrzne, mikrofony bezprzewodowe.Deputy schemat pulpitu


DEPUTY to niezastąpiony system wspierający większe zebrania i rady. Zestaw może być przygotowany w wersji stacjonarnej jak i przenośnej, do szybkiej instalacji w dowolnej sali. Obszerne walory użytkowe tego systemu stanowią o wysokiej klasie i jakości produktu i zapewniają mu czołowe miejsce wśród konkurencji. Kluczowe znaczenie ma też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę. Nasze produkty można dowolnie konfigurować i rozbudowywać w miarę rosnących potrzeb użytkownika. Oprogramowanie może być dostosowane ściśle do potrzeb użytkownika, od wprowadzenia znaków firmowych, herbu miasta do wyselekcjonowania i dobrania tylko niezbędnych funkcji. Istnieje również możliwość rozszerzenia systemu o funkcje dostosowane indywidualnie dla jednego odbiorcy. Program Deputy jest ciągle aktualizowany, wzbogacany o nowe funkcjonalności i typy głosowań. Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie.

Funkcją wyróżniającą system Deputy jest cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się. Rozwiązanie to niezwykle usprawnia pracę przy transferze zapisu audio zebrania na tekst.

Zaletą pulpitów uczestników jest kompaktowość - nieduża obudowa zawiera w sobie głośnik, wejście na mikrofon, klawiaturę oraz czytnik kart elektronicznych. Klasyczne, czarne pulpity wykonane z tworzywa doskonale prezentują się na stołach konferencyjnych.

W pulpitach delegatów zastosowano wysokiej klasy kierunkowe mikrofony pojemnościowe na długich gęsich szyjkach oraz profesjonalne głośniki. Głośniki zapewniają wysoką zrozumiałość mowy oraz przyjemny dźwięk. Jakość dźwięku z mikrofonów jest zbliżona do dźwięku w systemach cyfrowych. Nagłośnienie dodatkowe sali nie jest wymagane. Pulpity wyposażone są w diodową sygnalizację włączenia i zablokowania mikrofonu, rozpoczęcia głosowania. Wspomaganie głosowania jest bardzo rozbudowane, dostępne są wszelkie rodzaje głosowań, tworzenie list i raportów, identyfikacja za pomocą karty elektronicznej w której zapisane są uprawnienia i dane uczestnika.

Deputy pulpity

DEPUTY to idealny system do spotkań z zarządzaniem kolejkami przemawiających oraz z głosowaniami.

System DEPUTY integruje się w pełni z systemem dystrybucji tłumaczeń symultanicznych AUDYTOR i systemem nauki tłumaczy symultanicznych AUDYTOR LAB naszej produkcji.


Pulpity uczestników realizują następujące funkcje:
 • identyfikacja uczestnika za pomocą karty elektronicznej
 • głosowanie za pomocą 3 przycisków (Tak, Wstrzymał się, Nie)
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu,
 • zgłoszenie się do kolejki do dyskusji
 • wbudowany głośnik do pulpitu umożliwia nagłośnienie przemówień
 • wciśnięcie przycisku "mikrofon" aktywuje mikrofon i automatycznie rozłącza głośnik danego delegata w celu zapobiegania sprzężeniom
 • sygnalizacja włączenia mikrofonu
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki ad vocem
 • sygnalizacja zablokowania pulpitu przez przewodniczącego
 • sygnalizacja początku i końca głosowania
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu


Pulpit przewodniczącego (Oprogramowanie Deputy, opcja na monitorze dotykowym) umożliwia dwa tryby pracy systemu:
 • z zarządzaniem podstawowym:
  • funkcje systemu dyskusyjnego realizowane bez użycia komputera z programem Deputy
 • i rozszerzonym:
  • wyłączenie mikrofonów wszystkim uczestnikom
  • włączenie, wyłączenie mikrofonu pojedynczego delegata
  • przeprowadzenie głosowania jawnego, imiennego bądź tajnego
  • możliwość głosowania w trybach:
   • tak, nie, wstrzymał się,
   • glosowanie tajne lub jawne
   • z różną wagą głosów, z różną ilością akcji
   • z różnymi uprawnieniami (na sali mogą znajdować się osoby dopuszczone tylko do niektórych głosowań)
   • większość, większość zwykła, większość kwalifikowana
  • wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora (2 oddzielne ekrany, dla przewodniczącego i uczestników)
  • sporządzenie raportu z głosowania
  • archiwizację wyników głosowań w bazach danych
  • współpraca z trzema rodzajami baz danych: Access, MySQL, MS SQL
  • automatyczne sporządzenie i eksport listy uczestników do arkusza Excela
  • ustawienie kolejki przemówień
  • ustawienie automatycznego ograniczenia (lub braku ograniczenia) czasu przemówień delegatów
  • wyświetlanie kolejki oczekujących na głos
  • ustawienie ograniczenia (lub braku ograniczenia) ilości uczestników mogących jednocześnie zabierać głos (opcja)
  • identyfikację użytkownika (przy użyciu kart chipowych)
  • współpraca z panelem dotykowym, przewodniczący udziela głosu delegatom lub ustawia ich kolejność i czas wypowiedzi
  • NOWOŚĆ! cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się
  • Anonimowość w głosowaniu tajnym: zapewniona jest przez brak archiwizacji stanu poszczególnych kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów.
  • Tajność głosowań – bez możliwości ingerencji w wyniki;


Wyjątkowe funkcje systemu:
 • Obsługa dwóch odrębnych kolejek do wypowiedzi- standardowa i ad vocem (dedykowane dla urzędów)
 • Możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach (dedykowane dla uczelni)
 • Identyfikacja uczestnika karta elektroniczną z możliwością zmiany stanowiska nawet w trakcie sesji

Systemy głosowania - program Deputy

OPROGRAMOWANIE PC SYSTEMU KONFERENCYJNEGO DEPUTY


Oprogramowanie uruchomione na komputerze PC ogromnie ułatwia sterowanie systemem kongresowym. Na przejrzystych graficznych oknach za pomocą myszki w prosty sposób można uruchomić wszystkie funkcje systemu. Jeszcze łatwiejsze staje się sterowanie przy użyciu monitora dotykowego.

System sam sprawdza obecność, generuje listę obecności i listy głosowań, archiwizuje dane, pilnuje kolejki zgłoszeń oraz czasu wypowiedzi.

FUNKCJE PROGRAMU DEPUTY

Niektóre funkcje dostępne dla przewodniczącego:
 • udzielenie głosu dowolnemu delegatowi
 • odebranie głosu dowolnemu delegatowi
 • odebranie głosu wszystkim delegatom
 • ustawienie czasu wypowiedzi dla delegata
 • wydruk różnych dokumentów i zestawień
 • przeprowadzenie głosowania
 • wysłanie komunikatu do dowolnego lub wszystkich stanowisk (tylko w systemach dedykowanych)
Zaufali nam: