Nasza produkcja

SYSTEMY GŁOSOWANIA

Systemy głosowania

+ Automatyzacja procesu głosowania
natychmiastowy wynik wyborów
+ Bogata funkcjonalność
realizacja wielu typów głosowań
+ Uproszczenie pracy przewodniczącego
intuicyjna i szybka obsługa
+ Płynny przebieg spotkania
szybkie zamknięcie dyskusji nad przedmiotem głosowania
Nadrzędnym celem konferencji jest niejednokrotnie głosowanie nad wyborem danego projektu, uchwały bądź wybór rady czy też przewodniczącego. Jest to przedsięwzięcie trudne do przygotowania nie tylko logistycznie co także od strony technicznej. Od sprawności przeprowadzenia tego zadania zależy powodzenie całego spotkania, zachowanie harmonogramu i wyznaczonych ram czasowych.

Pomoc w przygotowaniu całości przedsięwzięcia, zaczynając od wsparcia przy tworzeniu porządku zebrania, po archiwizację wyników zapewnia nam System wspomagania głosowania.

Możliwości systemu:

  • przygotowanie list głosowań, wg wybranego trybu tajne, jawne
  • adresacja indywidualnych kart czipowych- włożenie karty do czytnika umożliwia automatyczne sprawdzenie obecności, udziałów itp.
  • głosowania tajne, jawne, z listy wyboru, WZA- z głosami według liczby akcji
  • automatyczne raporty- system błyskawicznie zlicza głosy, które możemy wyświetlić zebranym tuż po głosowaniu;
  • archiwizacja głosowań- kolejne głosowania z datą i godziną ich przeprowadzenia są zapisywane


W zależności od charakteru spotkania potrzeby co do typu sprzętu i formy głosowania mogą być różne. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę produktową.

Znajdują się w niej głównie nasze produkty:
  • systemy stacjonarne, zintegrowane z systemem dyskusyjnym
  • jak też typowo mobilne piloty
  • oraz elektroniczne urny - ekonomiczny sposób na organizację wieloosobowej konferencji

Zaufali nam: