Nasza produkcja

SYSTEMY GŁOSOWANIA - LEGAT

System wspomagania głosowania - Legat


+ Urny elektroniczne zamiast indywidualnych pilotów
ekonomiczne rozwiązanie przy liczebnych zebraniach
+ Głosowania za pomocą kart zbliżeniowych
z możliwością zbiorczych głosowań
+ Obsługuje wszystkie typy głosowania
idealne rozwiązanie dla urzędów, uczelni i na Walne Zebrania Akcjonariuszy
System Legat to nowatorskie rozwiązanie przeznaczone do obsługi liczebnych zgromadzeń. Zasadą działania systemu Legat jest stosowanie kart zbliżeniowych przez glosujących, podchodzących do urny elektronicznej. Zastosowanie od kilku do kilkunastu urządzeń zliczających obniża koszty całości systemu w porównaniu do systemów opartych na indywidualnych pilotach. System naszej produkcji wyposażony w aplikację DEPUTY 2011, posiadającą niedoścignione dla innych systemów możliwości funkcyjne. W porównaniu do systemów głosowania dostępnych na rynku wyróżnia się sterowaniem za pomocą oprogramowania Deputy 2011, charakteryzującego się najwyższą funkcjonalnością. Obsługuje wszystkie typy głosowań co stawia go w czołówce systemów do głosowania. Różnorodność funkcji sprawia, iż z powodzeniem ma zastosowanie w urzędach, na uczelniach i na WZA Mając do dyspozycji możliwości aplikacji DEPUTY 2011 prowadzący może szybko i bezproblemowo wprowadzić listę głosowań, przygotowaną wcześniej w pliku Excel. Raporty tworzone są automatycznie z nadaniem tematu i czasu przeprowadzonego referendum. System archiwizuje te dane z możliwością importu do plików pakietu Office.Legat schemat urny


LEGAT to rozsądne i korzystne rozwiązanie wspierające głosowania na walne zebrania i konferencjach. Korzyści z zastosowania tego systemu są widoczne przy obsłudze liczebnych zebrań. System składa się tylko z kilku urn i kart zbliżeniowych dla wszystkich uczestników. Dla komfortu zebranych istnieje możliwość przeprowadzenia zbiorczych głosowań, co usprawnia przebieg konferencji i komunikację na sali. Karta zbliżeniowa RFID jest przyporządkowana do głosującego, informacje o użytkowniku mogą zawierać dane imienne oraz ilość akcji, wagę głosu i uprawnienia. Legat umożliwia przeprowadzenie od jednego do kilkunastu głosowań przy jednym zalogowaniu karty (uczestnika).

Obszerne walory użytkowe tego systemu stanowią o wysokiej klasie i jakości produktu i zapewniają mu czołowe miejsce wśród konkurencji. Kluczowe znaczenie ma też serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez naszą firmę. Nasze produkty można dowolnie konfigurować i rozbudowywać w miarę rosnących potrzeb użytkownika. Oprogramowanie może być dostosowane ściśle do potrzeb użytkownika, od wprowadzenia znaków firmowych, herbu miasta do wyselekcjonowania i dobrania tylko niezbędnych funkcji. Istnieje również możliwość rozszerzenia systemu o funkcje dostosowane indywidualnie dla jednego odbiorcy. Program Deputy jest ciągle aktualizowany, wzbogacany o nowe funkcjonalności i typy głosowań. Aktualizacje programu w okresie gwarancyjnym są udostępniane nieodpłatnie. Praktycznym rozwiązaniem są dwa ekrany- roboczy dla przewodniczącego i drugi dla uczestników, prezentujący wyniki wyborów, przedstawiane na ekranie czy telewizorze.

Typy głosowań:
 • tajne, jawne,
 • tak, wstrzymał się, nie/ 1 z N / n z N
 • głosowanie z listy (np. wybór zarządu)
 • większość, większość zwykła, większość kwalifikowana


Urna posiada wyświetlacz LCD na którym wyświetlane są informacje o aktualnie przeprowadzanym głosowaniu oraz możliwościach wyboru, oraz przyciski do obsługi.

Całość systemu obsługuje program komputerowy Deputy 2011, który umożliwia przewodniczącemu kontrolę nad przeprowadzanymi pojedynczymi głosowaniami a także wysyłanie zestawu głosowań do urn celem wykonania zbiorczego głosowania oraz zebranie wyników do komputera.

OPIS FUNKCYJNY SYSTEMU LEGAT

 • Rodzaj systemu: przewodowy
 • Ilość osób głosujących: dowolna (wg potrzeb)
 • Ilość stanowisk do głosowania: dowolna (wg potrzeb)
 • Maksymalna długość przewodów: do 100m
 • System operacyjny komputera: Windows
 • Identyfikacja osób: karty zbliżeniowe UNIQUE 125 kHz (można wykorzystać karty przepustki już stosowane w firmie)
 • Prezentacja wyników: wyświetlenie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora (2 oddzielne ekrany, dla przewodniczącego i uczestników)
  • Wyświetlenie na ekranie komputera
  • Wydruk standardowy z Windows
  • Prezentacja na ekranie przez projektor
 • Rejestracja uczestników zebrania/głosowania: Przed rozpoczęciem zgromadzenia następuje rejestracja uczestników, podczas podpisywania listy rejestruje się jednocześnie w systemie za pomocą swojej karty identyfikacyjnej
 • Zamknięcie listy uczestników/listy obecnych:
  • Automatyczne - po zarejestrowaniu się wszystkich osób będących w bazie danych
  • Ręczne - prowadzący zebranie zamyka rejestrację poleceniem
  • Możliwość "dorejestrowania" uczestnika po ręcznym zamknięciu rejestracji
 • Informacje dodatkowe wyświetlane i drukowane:
  • Całkowita ilość udziałów
  • Ilość udziałów osób zarejestrowanych
  • Większość bezwzględna
  • Większość kwalifikowana
 • Rodzaje głosowań I: TAJNE / JAWNE
 • Rodzaje głosowań II: ZA/WSTRZYMAŁ SIĘ/PRZECIW
 • Rodzaje głosowań III:
  • Na jednego kandydata
  • n głosów z N możliwości, 1=<n=<N
  • sprawy
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium odbywa się "w jednym podejściu" do głosowania, system wyświetla kolejne nazwiska i wspólnik oddaje na każde głos Tak/Nie/Wstrzymał się.
 • Raporty z głosowań: Po zakończeniu każdego z głosowań archiwizowany jest protokół.
 • Protokół zawiera:
  • Wynik dla przyjętego kryterium
  • Wyniki szczegółowe, sumy dla Tak/Nie/Wstrzymał się/Nie głosował
 • Anonimowość w głosowaniu tajnym: Tak. Zapewniona jest przez brak archiwizacji stanu poszczególnych kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów. System jest przewodowy więc nie można też łamać transmisji radiowej.

Zaufali nam: